تبلیغات
(ووشو) wushu - دسته بندی حرکات ووشو
(ووشو) wushu

گسترش جغرافیایی

رشد و گسترش ووشو در نقاط مختلف كشور چین تحت تاثیر شرایط اقلیمی و جغرافیایی قرار گرفته و بسته به شرایط اقلیمی تكنیكهای مختلفی را در خودبسط و پرورش داده است ، كه اصطلاحا به سبك های شمالی و جنوبی معروف شده اند .

1) سبكهای شمالی چین : سرزمین های شمالی چین بیشتر بصورت جلگه و دشتهای و سیع و هموار است و بنابراین مردم این سرزمین ها امكان اجرای حركاتی باز همراه با دویدن ، پرش جهش ، معلق زدن و غیره را در اختیار داشته اند . لذا تكنیك ها و سبك هایی كه در این مناطق رشد و توسعه پیدا كردند دارای ویژگیهایی هستند مثل حركات باز ، سریع ، چابك و پر قدرت ریتم واضح ، ضربات بلند دست و پا ، دویدن ، جهش ، معلق زدن و غیره . همچنین حركات متعددی با استفاده از سلاحهای كوتاه و بلند در این مناطق بوجود آمدند . از مهمترین سبكهای شمالی ورزش ووشو كه اصطلاحا مشت بلند نامیده می شود می توان به چانگ چوان( chang chuan ) اشاره كرد

گسترش جغرافیایی

رشد و گسترش ووشو در نقاط مختلف كشور چین تحت تاثیر شرایط اقلیمی و جغرافیایی قرار گرفته و بسته به شرایط اقلیمی تكنیكهای مختلفی را در خودبسط و پرورش داده است ، كه اصطلاحا به سبك های شمالی و جنوبی معروف شده اند .

1) سبكهای شمالی چین : سرزمین های شمالی چین بیشتر بصورت جلگه و دشتهای و سیع و هموار است و بنابراین مردم این سرزمین ها امكان اجرای حركاتی باز همراه با دویدن ، پرش جهش ، معلق زدن و غیره را در اختیار داشته اند . لذا تكنیك ها و سبك هایی كه در این مناطق رشد و توسعه پیدا كردند دارای ویژگیهایی هستند مثل حركات باز ، سریع ، چابك و پر قدرت ریتم واضح ، ضربات بلند دست و پا ، دویدن ، جهش ، معلق زدن و غیره . همچنین حركات متعددی با استفاده از سلاحهای كوتاه و بلند در این مناطق بوجود آمدند . از مهمترین سبكهای شمالی ورزش ووشو كه اصطلاحا مشت بلند نامیده می شود می توان به چانگ چوان( chang chuan ) اشاره كرد .

2) سبك های جنوبی چین : جنوب چین به جهت شرایط اقلیمی و جغرافیایی خاص خود كه بیشتر از رودخانه ها ، جنگلها ، مرداب ها و كوهستانها و در كل از مناطق ناهمواری تشكیل شده است ، حركاتی از ووشو را در خود پرورانده است كه دارای ویژگیهایی مثل : حركات سریع ، اعمال قدرت ، استقرارهای محكم و استوار و موضع گیریهای خوب بدن در واكنش به حملات مختلف از هر سو،ضربات بسیار فشرده سریع انفجاری ، ضربات كوتاه ، مشت های كوتاه و فریادهای بلند می باشد . علت توسعه چنین حركاتی را شاید بتوان با شیوه زندگی مردم سرزمین های جنوبی چین مرتبط دانست . این مردمان بیشتر به كارهایی مثل صیادی و ماهیگیری می پرداختند و بیشتر اوقات ، منازعات و جنگ های آنها برروی قایق انجام می شد.لذا حركاتی كه نیاز كمتری به دویدن و جابجایی داشته باشد مورد توجه قرار گرفت وگسترش پیدا كرد.ازمهمترین سبك های جنوبی ورزش ووشو كه اصطلاحا مشت كوتاه نامیده می شوند می توان از نانچوان نام برد .

سیستم حركات سخت و نرم حركات

ووشو در دو سیستم حركتی سخت ( با استفاده از قدرت عضلات و مفاصل ) و نرم ( با استفاده از نیروی تنفس و تمركز قوای ذهنی ) به اجرا در می آیند .

1) سیستم سخت یا خارجی : در این سیستم بیشتر به حركات و تمرینات عضلانی و قدرتی تكیه شده و آمادگی فیزیكی از اهمیت بالایی برخوردار است . این سیستم را اصطلاحا وی چیا( wei chia ) می نامند .حركات این سیستم كه بصورت دست خالی یا با سلاح اجرا می شوند آمیزه ای هستند از تكنیكهایی مثل ، مشت زدن ، لگد زدن ، پرتاب كردن ، غلبه كردن ، تسلیم شدن و حركات یورشی بر اساس قدرت فیزیكی و جسمانی كه عمدتا با انقباض عضلات ، اعمال قدرت انفجاری و بعضا فریادهای بلند همراه است . از سبكهای معروف این سیستم می توان به چانگ چوان و نان چوان اشاره كرد .

2) سیستم نرم یا درونی : در این سیستم كه بر پایه نیروی درونی ، ذخیره و كاربرد آن استوار است ، قدرت عضلانی نقش و تاثیر چندانی ندارد . انقباض عضلات در كمترین میزان خود اتفاق می افتد . از اعمال نیروهای ماهیچه ای ، افت و خیزهای تند و خشن و نیز نعره و فریاد خبری نیست . در این سیستم تمركز تنفسی بدن به فاصله 5 سانتیمتری زیر ناف در نقطه ای بنام تان تین ( tan tin ) كه مراكز انرژی حیاتی یا ( چی ) می باشد معطوف می شود . این سیستم را اصطلاحا نی چیا( nei chia ) می نامند و از معروفترین سبك های آن می توان به هسینگ آی ، پاكواژان و تای چی چوان اشاره كرد .

تمرینات فرم و مبارزه آزاد

از دیدگاه حركتی می توان تمرینات ووشوی چینی را به چند دسته تقسیم كرد :

1) تمرینهای فرم : فرمهای ووشو كه با سلاح یا دست خالی و یا بصورت مبارزه گروهی تمرین می شوند آمیزه ای هستند از مشت زدن ، لگد زدن ، پرتاب كردن ، غلبه كردن ، تسلیم شدن و حركات یورشی كه در مجموعه ای از تمرینات منظم و منطبق بر قوانینی خاص كه الگوهای مختلفی مركب از حمله و دفاع ، پیشروی و عقب نشینی ، استقرارهای ایستا و پویا ، تندی و كندی خشونت و لطافت ، نرمی و سختی و غیره تبعیت می كند .

2) تمرینات دست خالی ووشو : تمامی هنرهای رزمی دست خالی اعم از : چانگ چوان ، تای چی چوان ، نان چوان، پاكواژان ، باجی چوان ، شائولین چوان ، چوجیائوچوان ، دیتنگ چوان (ditang chuan) ، زیانگ زی چوان و غیره همگی به این طبقه تعلق دارند .

3) تمرینهای با سلاح ووشو : شامل سلاحهای كوتاه مثل شمشیر پهن و باریك ، سلاحهای بلند مثل نیزه ، چوب ، سلاحهای دوتایی مثل جفت شمشیر پهن ، سلاحهای انعطاف پذیر مثل شلاق 9 تكه ، چوب 3 تكه و غیره .

4) مبارزه گروهی شامل : مبارزه مسلحانه با یك یا چند سلاح بر علیه حریفی با سلاح دیگر . مبارزه با دست خالی بر علیه حریفی كه از سلاح استفاده می كند .

5) تمرینهای مبارزه آزاد ( سان شو ) : حركات این طبقه عبارتست از هر گونه مبارزه آزاد ما بین دو مبارز كه با استفاده از هوش و ذكاوت و تكنیك، تحت شرایطی خاص و مطابق قوانینی انجام می گیرد.
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 18 اسفند 1388 توسط محمد

قالب وبلاگ