تبلیغات
(ووشو) wushu - ده فرمان کونگ فو
(ووشو) wushu
 ده فرمان کونگ فو
 • ده فرمان کونگ فو در سلسله ی (منیگ)در اوایل قرن شانزدهم توسط (چوئید)به رشته تحریر درآمده است.این فرامین اصول اخلاقی و روحی در کونگ فو را تشکیل میداده است و طی سالیان طولانی این فرامین در دستور کار کونگ فو کاران چین قرار داشته است.
 • فرمان اول:هنرجو بایستی بدون انقطاع تمرین کند.
 • فرمان دوم:رزم بایستی فقط برای دفاع از خود به طور مشروح استفاده شود.
 • فرمان سوم:تمام استادان و بزرگسالان باید مورد ملاحظه و احترام قرار گیرند.
 • فرمان چهارم:هنر جو بایستی در طول زندگی با هم دوره ای های خود دوست و مهربان باشد.
 • فرمان پنجم:کونگ فو کار در هنگام مسافرت بایستی از خود نمایی و نشان دادن قدرت خود به مردم عامی خود داری کند به طوری که حتی از مبارزه دوری کند.چون در این صورت.........
 • فرمان ششم:کونگ فو کار نباید پرخاشگر و اهل منازعه باشد.
 • فرمان هفتم:از خوردن شراب و گوشت پرهیز کند.
 • فرمان هشتم:افراط در تمایلات جنسی جایز نیست.
 • فرمان نهم:کونگ فو کار نبایستی عجولانه به هر کسی فنون خود را بیاموزد زیرا ممکن است باعث اذیت دیگران شود.
 • فرمان دهم:کونگ فو کار بایستی از نقش تهاجم و حرص و اعمال تهدید آمیز دوری کندنوشته شده در تاریخ جمعه 7 اسفند 1388 توسط محمد

قالب وبلاگ